Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie

Samorząd Uczniowski

W naszej szkole od dawna panuje tradycja wspólnej odpowiedzialności uczniów, nauczycieli i rodziców za podejmowane przez nas działania. Zgodnie z tą tradycją zarówno uczniowie klas młodszych, jak i uczniowie klas III-VIII posiadają swoich przedstawicieli w szkolnym samorządzie. Kultywując zasady demokracji - skład samorządu jest wybierany większością głosów w tajnym głosowaniu przedstawicieli , zaś komisję wyborczą tworzą opiekunowie samorządu. W drodze głosowania wybiera się przewodniczącego samorządu, jego zastępcę oraz sekretarza. Uczniowie klas III - VIII  głosują na kandydatów, którzy wcześniej zaprezentowali swoje programy wyborcze i odpowiedzieli na związane z nimi pytania zebranych. Po wyborach nowi przedstawiciele szkolnej społeczności prezentują się swoim kolegom na apelu, a także informują o zaplanowanych akcjach, zbiórkach oraz - rzecz jasna - dyskotekach! To doskonały sposób, by uczniowie zgłaszali swoje inicjatywy i pomysły, nie oczekując ich realizacji przez innych, ale działając wspólnie z kolegami i nauczycielami...

 Skład Rady Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020:

 

 

Przewodniczący - Wiktor Cichy - kl. VIII

Z-ca przewodniczącego - Julia Kozicka kl. VIII

Skarbnik - Kacper Czyżowicz - kl. VI