Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie

Strona główna

                                               

Dzisiaj na tablicy

Oddziały przedszkolne !!!

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców, zamknięte zostaną żłobki i przedszkola.  Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

Warunek – wniosek rodziców złożony do dyrektora przedszkola /szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi

Ważne! 

Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

 

Rekrutacja!

Wyniki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie, na rok szkolny 2021/2022 będą udostępnione 01 kwietnia 2021 roku, o godz. 12.00 na drzwiach szkoły oraz budynku przedszkola.

UWAGA!!!

Prosimy rodziców dzieci zakwalifikowanych o pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego w terminie 01.04.2021r. – 12.04.2021r.

Oświadczenie należy pobrać w przedsionku szkoły, uzupełnić i wrzucić do brązowej skrzynki pocztowej, która znajduje się również w przedsionku szkoły.

Oświadczenia można składać od środy 01 kwietnia od godz. 12.00 do poniedziałku 12 kwietnia do godz. 15.00.

 

Brak potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w ustalonym terminie, jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w naszym przedszkolu!

 

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną podane do wiadomości 15.04.2021r. do godz. 12.00.

 

 Uwaga!!

Zgodnie z ogłoszonymi przez Ministra Zdrowia obostrzeniami dla województwa lubuskiego, informujemy, że od 22 marca do 11 kwietnia prowadzimy nauczanie zdalne dla klas I-VIII.

Przedszkole i oddziały przedszkolne w szkole funkcjonują  stacjonarnie. 

Oddziałom przedszkolnym w szkole zapewniamy opiekę świetlicy.

Zajęcia przygotowujące do Egzaminu Ósmoklasisty i konkursu wojewódzkiego z Fizyki odbywają się stajonarnie w szkole wg przyjętego do tej pory harmonogramu.

 

 

 

 


  

 

 

  
 

Aktualności