Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie

PRZESIEWOWE BADANIE LOGOPEDYCZNE

We wrześniu w klasach "O" oraz klasach I-III  przeprowadzone będą przesiewowe badania logopedyczne, które służą wykrywaniu zaburzeń rozwoju mowy i wczesnej profilaktyce zaburzeń mowy.  Przesiewowe badanie logopedyczne przeprowadzane jest w formie zabawy. Spontaniczna wypowiedź dziecka pozwala ocenić stan artykulacji głosek oraz zdolność wypowiadania się. Badaniu podlega również budowa i sprawność aparatu artykulacyjnego: warg, języka, żuchwy oraz ocena czynności fizjologicznych tj. oddychanie, gryzienie, żucie i połykanie. Warunkiem uczestnictwa dziecka
w badaniu jest pisemna zgoda rodzica na badanie.

 

Zapisz dziecko do logopedy

Logopeda informuje o stanie mowy dziecka w czasie indywidualnej rozmowy. 
W przypadku stwierdzenia wady wymowy u dziecka – diagnoza, przedstawienie programu terapii oraz ustalenie terminu zajęć logopedycznych.
Dzieci z klas starszych kwalifikowane są na zajęcia po zgłoszeniu przez rodzica bądź nauczyciela.