Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie

Strona główna

  

                                                                      

Dzisiaj na tablicy

 

 

 

Informuję, że od dnia od dnia 18 stycznia 2021 r.

 

uczniowie klas I – III wracają do szkoły,

 

natomiast uczniowie klas IV – VIII nadal kontynuują naukę zdalną.

 

 

 

 
Deutsch-Polnisches Jugendwerk - Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
 
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza do udziału w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży 2021-2023 „U mnie i u Ciebie. Wymiana młodzieży lokalnie”. ???? Zapraszamy do udziału wszelkich organizatorów wymiany – stowarzyszeń, szkół, fundacji, instytucji oraz grupy nieformalne. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszego projektu polsko-niemieckiego spotkania młodzieży, angażującego w życie lokalnej społeczności. ???????? Grupy mogą zgłaszać swoje projekty (zaplanowane na czas od połowy 2021 do końca 2022 roku) do 28 lutego 2021 roku. Nagroda główna to 4000 euro dla każdego z partnerów projektu. ????

 

ℹ️ Warto zajrzeć po więcej szczegółów link
 
 
  

 

Ferie zimowe 

4-17.01.2021 r. 

 

Znamy laureatów VIII edycji konkursu na świąteczną kartkę Wojewody Lubuskiego! 

 

Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wyłoniła trójkę laureatów oraz przyznała trzy wyróżnienia!
 
Dodatkowo Lubuski Kurator Oświaty Pani Ewa Rawa wyróżniła dwie prace.
 
Jedną z wyróżnionych jest kartka Leny Piernik z oddziału 6-latków grupa 0a
 
 
 
 
 
 
Serdecznie gratulujemy! ????❄????
 
 

 

 

 

Szanowni Rodzice, Nauczyciele !

 

 

Zgodnie z komunikatem MEN z dnia 04.11.2020r. od 09 listopada  uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wchodzą w życie od soboty, 7 listopada i obowiązują do niedzieli, 29 listopada 2020. Przedszkole i oddziały przedszkolne w szkole podstawowej funkcjonują bez zmian.

 

Podczas nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie obowiązuje aplikacja MS TEAMS i dziennik elektroniczny Librus. Kody dostępu  do aplikacji  zostały przekazane wszystkim uczniom klas I-III i IV – VIII. Lekcje zdalne odbywają się według dotychczasowego planu lekcji. Rodzice dzieci, które nie mają dostępu do komputera powinni ten fakt zgłosić wychowawcy klasy. Lekcje w trybie zdalnym są obowiązkowe i jest sprawdzana obecność. Nieobecność ucznia na lekcji należy usprawiedliwić według obowiązujących w szkole zasad.

 

Inne ustalenia:

 

  • świetlica szkolna funkcjonuje według dotychczasowych godzin pracy. Ze świetlicy szkolnej mogą korzystać  w szczególności uczniowie klas I-III, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19,
  • plan zajęć i godziny pracy dla klas 1-3 przekażą rodzicom wychowawcy klas,
  • wszelkie informacje będą przekazywane poprzez stronę internetową szkoły, dziennik elektroniczny Librus, aplikację MS Teams.

Dyrektor szkoły

 

Zaświadczenie dla rodziców o przejściu szkoły na pracę zdalną

 

 

 

 

 


  

 

  
 

Aktualności