Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie

Wizja współpracy

Rodzice!


W trwającym roku szkolnym chcielibyśmy jeszcze aktywniej włączyć się w życie szkoły. Mamy nadzieję, że dzięki naszym staraniom, pobyt Naszych pociech w szkole będzie bezpieczny i wszyscy uczniowie będą mieć zapewniony pełen komfort uczestniczenia w tym, co szkoła im proponuje.


Pragniemy, jako odpowiedzialni i kochający rodzice, podjąć zobowiązanie do stałej współpracy z dyrekcją i nauczycielami Naszej Szkoły. Staramy się także umilić pobyt naszym dzieciom w szkole przez imprezy i wycieczki szkolne. Ważnym jest też, abyśmy dzielili się ze sobą swoimi pomysłami i uwagami. Mamy wiele różnych, ciekawych pomysłów, których jednak nie będziemy mogli w pełni zrealizować bez wspólnego zaangażowania wszystkich rodziców i bez stałych wpływów finansowych. 


Wierząc w to, że jakość funkcjonowania Naszych Dzieci w Naszej Szkole i Przedszkolu nie jest Państwu obojętna zwracam się z prośbą o dokonanie wpłaty na rzecz Rady Rodziców w sugerowanej kwocie 30 zł za każde dziecko. Na wstępie pragnę podkreślić, że nawet najmniejsza kwota jest wsparciem w realizacji wyznaczonych celów, a jednocześnie zachęcam wszystkich Państwa, do jak największych wpłat na nasz fundusz, ponieważ dzięki Waszej pomocy, możemy cały czas doskonalić Naszą Szkołę i Przedszkole oraz poprawiać jakość nauczania.


Prosząc o wsparcie, wyjaśnić wypada na co przeznaczone będą Państwa pieniądze. Otóż w całości wracają one do Naszych Dzieci w postaci dofinansowania do konkursów szkolnych, nagród wręczanych na koniec roku szkolnego jako wyraz uznania za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, wsparcia dla najuboższych dzieci, zakupu pomocy dydaktycznych, dofinansowania wycieczek, organizowanie wyjść czy imprez wewnętrznych w postaci teatrzyków, koncertów, festynów. Potrzeb jest znacznie więcej, ale bez Waszego wsparcia nie damy rady realizować wszystkich działań w tak szerokim zakresie. Ani budżet państwowy, ani samorządowy nie jest w stanie w naszym kraju zaspokoić rosnących potrzeb Naszych Dzieci, a dla każdego z nas jasne i oczywiste jest, że dzieci znacznie chętniej przystępują do wszelkiego rodzaju działań, mając w perspektywie jakąkolwiek choćby nagrodę.


Liczę na Państwa zrozumienie i wsparcie.


W celu udogodnienia, umożliwiamy Państwu wpłatę na konto bankowe, które jest pod opieką Rady Rodziców, a wszystkie ruchy na koncie są monitorowane przez  2 osoby.

Nr konta:


SKO Konto dla Rady Rodziców:

74 1020 2036 0000 0602 0123 1349


*w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko ucznia, oddział oraz np. składka na fundusz Rady Rodziców

 

To my wszyscy tworzymy tą SZKOLNĄ CODZIENNOŚĆ i dlatego prosimy Was - Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie- dzielmy się każdym nowym pomysłem! Ucieszy nas każda nowa inicjatywa, jak również uwagi, które pozwolą poprawić istniejące już rozwiązania! Tylko wtedy, gdy będziemy czuć się i działać jak jedno Ciało, możemy stworzyć naprawdę wielkie rzeczy!

Piszcie do nas na adres:


radarodzicow.wedrzyn@wp.pl