Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie

Praca wychowawcza w szkole

Podstawą pracy wychowawczej Szkoły Podstawowej im. Żołnierza Polskiego
w Wędrzynie są:

  • Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie
  • Klasowe plany działań wychowawczych ( plany dostępne są u wychowawców)