Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie

Palenie jest niemodne!

Dnia 31 maja obchodzony jest Światowy Dzień Bez Tytoniu. W SP, w Wędrzynie z tej okazji pedagog szkolny przeprowadziła krótkie pogadanki dla klas IV - VIII na temat negatywnych skutków nałogu palenia. Uczniowie otrzymali ulotki dla rodziców zachęcające do podjęcia wyzwania rzucenia palenia. Podczas spotkań zaprezentowane zostały prace naszych absolwentek, wykonane z okazji tego dnia. W ramach programu „Bieg po zdrowie” młodzież pod kierunkiem szkolnego koordynatora akcji pana Krzysztofa Kosiora, wykonała plakaty informujące o szkodliwości palenia, które zostały rozwieszone na korytarzach naszej placówki. Działania skierowane do uczniów i rodziców zawarte w Programie wychowawczo - profilaktycznym szkoły, mają zwrócić uwagę na fakt, że uzależnienie od palenia tytoniu niesie za sobą negatywne i poważne skutki zdrowotne, pogarsza jakość życia, powoduje liczne choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia oraz choroby nowotworowe.

A.Ł. i K. K.