Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie

GABINET LOGOPEDYCZNY

Drodzy Rodzice!

 

      Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko. Trwa on przez wiele lat i przebiega w indywidualnym rytmie.
      Dziecko, które idzie do pierwszej klasy powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo, mieć bogate słownictwo dotyczące jego życia, otoczenia, umieć budować poprawne pod względem gramatycznym
i logicznym zdania.
      Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania. Bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń mowy (wad wymowy) należy podjąć jak najwcześniej działania terapeutyczne.
      Serdecznie zapraszamy do współpracy, ponieważ skuteczność i powodzenie terapii zależy w dużej mierze od Was Rodziców.

 

 

Godziny pracy logopedy


mgr Natalia Lipska 

PONIEDZIAŁEK: 10.10- 10.50  13.35-14.20

WTOREK: 11:45-12:30  13.00-13.45

ŚRODA: 10.50-12.30  13.35-14.20

CZWARTEK: 10.50-12.30  13.35-14.20

PIĄTEK: 9.50-10.35  11.45-12.30

 

 

 

                                                            ZAKRES DZIAŁAŃ LOGOPEDY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŻOŁNIERZA POLSKIEGO  W WĘDRZYNIE

 

Z zajęć logopedycznych korzystają głównie dzieci z oddziału zerówkowego , uczniowie klas I-IV oraz uczniowie mający zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. W wyniku przesiewowych badań logopedycznych oraz obserwacji logopedy , co roku, we wrześniu uczniowie kwalifikowani są do zajęć logopedycznych.
      Opieką logopedyczną objęci są uczniowie z dyslalią: seplenieniem, rotacyzmem, lambdacyzm, gammacyzmem, kappacyzmem oraz mową bezdźwięczną, jąkaniem, niedosłuchem, środowiskowym ograniczeniem mowy. Poza logopedycznymi metodami wywołania i utrwalania głosek, w czasie zajęć wykorzystywane są ćwiczenia z Terapii Ręki, masażu logopedycznego, terapii pedagogicznej i ćwiczenia relaksacyjne.
 

 

W NASZEJ SZKOLE LOGOPEDA:

• Przeprowadza przesiewowe badania logopedyczne na terenie placówki;

• Prowadzi terapię indywidualną i grupową w formie  zajęć logopedycznych;

• Prowadzi kącik logopedyczny zawierający informacje nt. terapii logopedycznej i wad wymowy;

• Prowadzi indywidualne konsultacje z wychowawcami, z rodzicami, udziela porad;

• Prowadzi zajęcia z całą klasą - tzw. „Gimnastyka buzi i języka” i „Utrwalanie głosek trudnych [sz, ż, cz, dż], [s, z, c, dz], [r];

• Organizuje  konkurs logopedyczny pt. „Wierszyki łamiące języki”. Biorą w nim udział dzieci uczestniczące w zajęciach logopedycznych i nie tylko;


• Przygotowuje pomoce logopedyczne