Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie


 • Kontakt

  Sekretariat czynny

  poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

  szkoła tel. (95) 755 91 20   

  przedszkole tel  (95) 717 65 49

  E - mail: spwedrzyn@go2.pl


 • Kalendarium

  Sobota, 2023-09-30

  Imieniny: Geraldy, Honoriusza


 • Statystyki

  • Odwiedziny: 1293669
  • Do końca roku: 92 dni
  • Do wakacji: 265 dni

GABINET LOGOPEDYCZNY - GODZINY PRACY LOGOPEDY

Drodzy Rodzice!

Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko. Trwa on przez wiele lat i przebiega w indywidualnym rytmie. Dziecko, które idzie do pierwszej klasy powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo, mieć bogate słownictwo dotyczące jego życia, otoczenia, umieć budować poprawne pod względem gramatycznym i logicznym zdania. Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania. Bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń mowy (wad wymowy) należy podjąć jak najwcześniej działania terapeutyczne. 

Serdecznie zapraszamy do współpracy, ponieważ skuteczność i powodzenie terapii zależy w dużej mierze od Was - Rodziców.

 

 

Godziny pracy logopedy

rok szkolny 2023/2024

 

mgr Beata Imańska

 

PONIEDZIAŁEK: 11.45 - 12.30

WTOREK: 10.50 - 12.30

ŚRODA: 11.45 - 12.30

CZWARTEK: 10.50 - 11.35

 

 

 

ZAKRES DZIAŁAŃ LOGOPEDY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. ŻOŁNIERZA POLSKIEGO  W WĘDRZYNIE

 

 1. Przeprowadzenie badań przesiewowych służących wyłonieniu dzieci z zaburzeniami mowy (odbywają się we wrześniu).
 2. Organizowanie pomocy logopedycznej.
 3. Prowadzenie terapii indywidualnej oraz grupowej.
 4. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji.
 5. Wspieranie działań wychowawczych oraz profilaktycznych nauczycieli.
 6. Prowadzenie korespondencji z rodzicami - przesyłanie zaleceń i ćwiczeń logopedycznych do utrwalania w domu.

 

W ramach terapii logopedycznej dzieci wykonują ćwiczenia, mające na celu eliminowanie zaburzeń mowy i wad wymowy: ćwiczenia motoryki artykulacyjnej, oddechowe, fonacyjne, głosowe, rozwijające pamięć, analizę i syntezę wzrokowo-słuchową i inne. Reedukacja wad wymowy obejmuje korygowanie wadliwych głosek i wywoływanie głosek prawidłowych, a następnie ich utrwalanie w sylabach, wyrazach, zdaniach oraz mowie spontanicznej. Zajęcia logopedyczne mają na celu także wzbogacanie słownika dzieci, umiejętności budowania swobodnej wypowiedzi pełnymi zdaniami, w poprawnej formie gramatycznej, ćwiczenie dykcji i płynnej wymowy.

 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania rodziców dotyczące terapii logopedycznej w szkole:

1. Czas terapii logopedycznej ...

Logopeda pracuje z dzieckiem kilka lub kilkanaście miesięcy, są też przypadki, kiedy terapia trwa kilka lat, jeżeli u dziecka występuje wiele wad wymowy.

2. Częstotliwość zajęć ...

Zazwyczaj zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu.

3. Praca w szkole ...

O skuteczności terapii logopedycznej decyduje przede wszystkim systematyczność uczęszczania na zajęcia i zaangażowanie dziecka. Dziecko i logopeda współpracują ze sobą na bazie wzajemnej życzliwości, ale i w określonej w zaplanowanych terapiach dyscyplinie pracy. Zarówno dziecko, jak i logopeda wykonują trudną pracę i dlatego ważna jest atmosfera współpracy i zaufania.

4. Praca w domu ...

Ważna jest współpraca logopedy z rodzicami w zakresie kontynuacja pracy logopedycznej w domu tzn. ćwiczenie tego, co polecił logopeda. Praca w domu polega najczęściej na ćwiczeniu narządów artykulacyjnych oraz na utrwalaniu wymowy poszczególnych głosek w sylabach, wyrazach i zdaniach. Kontakt logopedy z rodzicem - poprzez zakładkę - ,,Wiadomości" -  Dziennika elektronicznego Librus oraz zeszyt, w którym logopeda zapisuje ćwiczenia i zalecenia do wykonania w domu.

5. Kontakt i konsultacje z logopedą ...

Zadaniem logopedy jest utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ucznia wymagajacego intensywnych ćwiczeń, udzielanie instruktażu rodzicom dzieci objętych terapią logopedyczną.

Logopeda

mgr Beata Imańska