Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie


 • Kontakt

  Sekretariat czynny

  poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

  szkoła tel. (95) 755 91 20   

  przedszkole tel  (95) 717 65 49

  E - mail: spwedrzyn@go2.pl


 • Kalendarium

  Poniedziałek, 2023-09-25

  Imieniny: Aureli, Kamila


 • Statystyki

  • Odwiedziny: 1288640
  • Do końca roku: 97 dni
  • Do wakacji: 270 dni

Konkurs "Najpiękniejsza kartka wielkanocna"

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Wędrzynie zaprasza do udziału w konkursie - "Najpiękniejsza kartka wielkanocna".

ZAPRASZAMY :)

Regulamin konkursu na Najpiękniejszą Kartkę Wielkanocną

 

 1. 1.      ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu na Najpiękniejszą Kartkę Wielkanocną jest Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie.

 

 1. 2.      CELE KONKURSU
 • Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Okresem Wielkanocy.
 • Pogłębianie wiedzy na temat obrzędowości ludowej.
 • Stworzenie okazji do zaprezentowania przez dzieci i młodzież własnych pomysłów i technik wykonania oraz form zdobienia.
 • Rozbudzanie inwencji twórczej.
 • Przekaz wartości i tradycji w rodzinie.
 • Integracja społeczności lokalnej.

 

 1. 3.      WARUNKI UDZIAŁU
 • Wykonanie najciekawszej kartki wielkanocnej.
 • Technika wykonania: dowolna.
 • Prace powinny być oznaczone czytelną metryczką, przytwierdzoną do pracy, zawierającą następujące informacje: imię
  i nazwisko twórcy, oddział/klasa.
 • Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie przedstawianymi na innych konkursach.
 • Kartkę wielkanocną należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie do 05.04.2022 r. do godz. 15:00.
 • Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 06.04.2022 r. – wyniki zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez stronę internetową szkoły w zakładce Rada Rodziców.

 

 1. 4.      KRYTERIA I OCENA PRAC

Przy ocenie kartek wielkanocnych Jury będzie brało pod uwagę:

 • Dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych.
 • Estetykę wykonania pracy.
 • Pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu.

 

 1. 5.      NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Powołane przez organizatorów jury przyzna nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach:

I KATEGORIA – dzieci przedszkolne.

II KATEGORIA – uczniowie edukacji wczesnoszkolnej – oddziały 0 – III.

III KATEGORIA – młodzież klas IV-VIII.

Dla zwycięzców (I, II i III miejsce) zostaną ufundowane nagrody rzeczowe.

 

 1. 6.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora
  w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody: umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora, na stronie internetowej, portali Librus i w innych publikacjach.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie prac.
 • Prace zostanę wykorzystane podczas Jarmarku Koguciego 10.04.2022 r., a zabrane pieniądze będą przekazane dla Gminy celem pomocy uchodźcom z Ukrainy.