Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie

SPRAWOZDANIE Z AKCJI ,,GÓRA GROSZA" w SP Wędrzyn

W dniach od 26 października 2020r. do 31 maja 2021r. odbyła się w SP w Wędrzynie wielka zbiórka pieniędzy w ramach ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza” - akcji o charakterze dobroczynnym, której głównym celem (jak co roku) było  zebranie środków na pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu rodzinnym.

Uczniowie naszej szkoły nie pozostali obojętni na krzywdę drugiej osoby i chętnie się do tej akcji przyłączyli. W ten sposób wsparli oni Towarzystwo Nasz Dom, a tym samym pomogli swoim rówieśnikom w całej Polsce, którzy nie mają możliwości i szczęścia dorastać wśród najbliższych. Towarzystwo to udziela bowiem wsparcia dzieciom z zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, domów dla dzieci i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Po zakończeniu akcji przyszła pora na podliczenie wszystkich  monet wrzucanych do skarbonki. Zebrano 13 kg monet na łączną kwotę 199,44 zł .Środki zostały spakowane, dostarczone na pocztę i przesłane na adres wskazany przez organizatora.

Udział w akcji pomógł uzmysłowić naszym uczniom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.

A.G.