Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie

Egzamin, egzamin i po egzaminie...

Egzamin ósmoklasisty

25 - 27 maja

Daty 25 - 27 maja 2021r., to trzy trudne dni dla uczniów klas ósmych SP w Wędrzynie. Były one podsumowaniem ich nauki w szkole podstawowej. Odbywał się wówczas egzamin ósmoklasisty, który otworzy uczniom drogę do wymarzonych klas w szkołach ponadpodstawowych. Do egzaminu ósmoklasiści przygotowywali się podczas lekcji języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, powtórek w domu oraz zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Przystępując do egzaminu uczniowie najbardziej obawiali się części matematycznej, gdyż Królowa nauk niejednokrotnie już potrafiła ich zaskoczyć. Najmniej obaw budził u nich egzamin z języka angielskiego.

Obecnie uczniowie najstarszych klas z niecierpliwością czekają na efekty swoich zmagań egzaminacyjnych.

J.J.