Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie


 • Kontakt

  Sekretariat czynny

  poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

  szkoła tel. (95) 755 91 20   

  przedszkole tel  (95) 717 65 49

  E - mail: spwedrzyn@go2.pl


 • Kalendarium

  Piątek, 2023-09-29

  Imieniny: Michaliny, Michała


 • Statystyki

  • Odwiedziny: 1291006
  • Do końca roku: 93 dni
  • Do wakacji: 266 dni

Innowacja pedagogiczna metodyczno-programowa: Rozwijanie zdolności matematycznych i logicznego myślenia uczniów klas I-III.

Rozwijanie zdolności matematycznych i logicznego myślenia uczniów klas I-III.

Innowacja ma na celu utrwalenie oraz poszerzenie wiadomości i umiejętności matematycznych, kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie pomysłowości u uczniów w myśleniu i działaniu. Realizacja innowacji  ma wdrożyć uczniów do samodzielnego, logicznego myślenia, rozwijać ich zdolności i zainteresowania, a także przygotować do dalszej edukacji matematycznej. Matematyczne  rozumowanie to podstawa do odnoszenia sukcesów nie tylko w matematyce. Wdrożenie innowacji z zakresu matematyki ma służyć rozwijaniu umiejętności logicznego myślenia, aktywności matematycznej uczniów oraz ich zaangażowaniu w proces dydaktyczny. Obliczenia matematyczne rozwijają dodatkowo umiejętności wypowiadania, czytania i pisania. Poprzez rozwiązywanie zadań tekstowych uczniowie wdrażają się do logicznego myślenia, wyrabiają umiejętność spostrzegania i rozumienia związków między wielkościami, rozbudzają swoje matematyczne zainteresowania. Rozwiązywanie zadań uczy matematycznej dociekliwości, precyzji, dostrzegania zasad. Matematyka nie musi być smutna i trudna, a jest to dziedzina, którą można polubić.

Założenia ogólne

 1. Innowacja skierowana jest do uczniów klas 1-3.
 2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:

Innowacja ma na celu rozwijanie postawy intelektualnej wyrażającej się w twórczym, logicznym i krytycznym myśleniu, samodzielnym pokonywaniu trudności i matematycznym analizowaniu zjawisk.

Cele:

 • rozbudzanie zainteresowań matematycznych,
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
 • kształtowanie postaw twórczych,
 • rozwijanie umiejętności wykonywania czterech podstawowych działań arytmetycznych,
 • kształtowanie wyobraźni geometrycznej,
 • doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się przyrządami matematycznymi,
 • kształtowanie takich cech jak: wytrwałość, systematyczność, dokładność, inicjatywa, samodzielność,
 • wzmacnianie odporności emocjonalnej w sytuacjach trudnych, wymagających wysiłku umysłowego,
 • kształtowanie umiejętności współpracy z rówieśnikami,
 • wyrabianie nawyków sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i korygowanie popełnianych błędów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Tematyka zajęć
 • Orientacja przestrzenna, czyli kształtowanie umiejętności, które pozwolą dziecku dobrze orientować się w przestrzeni i swobodnie rozmawiać o tym, co się wokół niego dzieje.
 • Posługiwanie się liczbą - kształtowanie umiejętności liczenia, dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.
 • Wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania - przygotowanie dziecka do zrozumienia pojęcia liczby naturalnej.
 • Rozwijanie umiejętności mierzenia długości.
 • Klasyfikacja, czyli wspomaganie rozwoju czynności umysłowych potrzebnych dzieciom do tworzenia pojęć. Jest to dobre wprowadzenie dzieci do zadań o zbiorachi ich elementach.
 • Krok po kroku do celu - układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych.
 • Zadania z pułapką – rozwiązywanie zadań z nadmiarem i niedoborem danych.
 • Waga i ważenie. Obejmuje także kształtowanie ważnych czynności umysłowych potrzebnych dzieciom do rozwiązywania zadań.
 • Zbadaj i odkryj - mierzenie płynów.
 • Intuicje geometryczne, czyli kształtowanie pojęć geometrycznych w umysłach uczniów, rozpoznawanie figur geometrycznych, rysowanie z użyciem komputerów figur przestrzennych, rozwiązywanie łamigłówek, układanki geometryczne.
 • Konstruowanie gier przez dzieci, rozwija zdolności do wysiłku umysłowego. Jest to także dalsze ćwiczenie umiejętności rachunkowych  dzieci.
 • Algorytmy inaczej - zapisywanie czynności matematycznych.
 • Zadania logiczne- stosowanie poznanych działań, krzyżówek liczbowych rozwijających myślenie logiczne, analizę, syntezę, porównywanie, wnioskowanie.
 • Zadania tekstowe  rozwiązywanie zadań typowych i niestandardowych układanie zadań tekstowych do podanej formuły matematycznej, umiejętne przekształcanie treści zadań
 • Gry matematyczne- korzystanie z programów online Matlandia, Matzoo i innych.

 • Kodowanie i programowanie. 

Autor innowacji

mgr Emilia Dziedzic